Địa chỉ: Số 25 , khu B , Tập thể đại học kiến trúc Hà Nội
 
"KIẾN TRÚC GIA NGỌC "
➢ Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc
➢ Cải Thiện Không Gian Sống

Thiết kế nội thất - không gian phòng khách

 

 Chúng tôi xin đưa ra một số mẫu thiết kế không gian nội thất phòng khách tới quý vị - để quý vị tham khảo khoog gia đẹp hiệ đại 

xu thế thời đại gày một càng  tiến xa, chúng ta luôn tiếp nhân cái đẹp của kiến trúc , để hướng tới vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng sang trọng.

 

C:UsersAdminDesktop	tec8497253fe1b1cb46e0ccbcb407073b.jpg

 

C:UsersAdminDesktop	tec8bc46b2bc6c00174a17d450cca4d11.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	tc81fa618a506087814b656e5ff87a081.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	ta6a0aac48be347bade6487ca4453f051.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t62284841c7f8943f081280e1838ec7f4.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t1203481b93597180d802c8a933329dad.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t727448e45e898b7e035e969c65cf8e04.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t40024ec7f21b9aacf7da21e5d4215761.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t2302e1874ea987a9ad43b8c068cb953e.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t431c0f7c782e5aa1b1dad652ca5da0b1.jpg

 

 

 

C:UsersAdminDesktop	t76d634b5ba0b788e0c9322669ae0a6d4.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t75a7572e5fb98963ee0588f5f2f507dc.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t9b7ab0bc6b60bf4c3bd9f729ce13f9e.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t7f651f45da45a5837025c2c86b2ab62c.jpg

 

 

C:UsersAdminDesktop	t7b4640c6928ea0247bf285381b6aa39f.jpg

 

 

 

C:UsersAdminDesktop	t6e924a4931dcff3cdbee43ba7cf9a65.jpg

 

 

 

C:UsersAdminDesktop	ted3fefed19e34c6d16f20ab8229fe1fb.jpg