Địa chỉ: Số 25 , khu B , Tập thể đại học kiến trúc Hà Nội
 
"KIẾN TRÚC GIA NGỌC "
➢ Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc
➢ Cải Thiện Không Gian Sống

Thiết kế kiến trúc Gia Ngọc 2

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN TƯ VẤN THIẾT KẾ :

GV -THẠC SỸ - KTS  LÊ NGỌC 

PHONE: 0987937406 / 0941078389