Địa chỉ: Số 25 , khu B , Tập thể đại học kiến trúc Hà Nội
 
"KIẾN TRÚC GIA NGỌC "
➢ Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc
➢ Cải Thiện Không Gian Sống

Biệt thự + Mặt bằng biệt thự

 

Biệt thự số 1 

 

 Biệt thự số 2

 

 Biệt thự số 3

 

 Biệt thự số 4

 

 

Biệt thự số 5

 

 

 

 Biệt thự số 6

 

 Biệt thự số 7

 

 Biệt thự số 8

 Biệt thự số 9

 

 

 

Biệt thự số 9

 

 

 

 

 

 Biệt thự số 10

 

 Biệt thự số 11

 

 

 Biệt thự số 12

 

 

 Biệt thự số 13

 Biệt thự số 14

 

 

 Biệt thự số 15

 Biệt thự số 16

 

 Biệt thự số 17

 

 

 Biệt thự số 18

 

 Biệt thự số 19

 

 

 

Thiết kế bởi: Bito.vn